Contactgegevens

Heb je een vraag over je buurt of wijk, wil je je opgeven als vrijwilliger of wil je een van onze medewerkers spreken? Neem gerust contact op:

 

Opbouwwerkers

Opbouwwerkers Sneek:
Sippie Mous, o.a. de wijk Sperkhem en Tinga: 06-31770957, s.mous@socoswf.nl
Rosa de Weerd, o.a.de wijk Het Eiland  en Noorderhoek : 06-25 75 59 34, r.deweerd@socoswf.nl
Barbara Wijbenga, o.a. Vrouwencentrum, Migranten: 06-52 79 06 30, b.wijbenga@socoswf.nl
Nynke de Boer, o.a. Lemmerweg West (Nieuwe Buren) en Lemmerweg Oost: 06-11607748, n.deboer@socoswf.nl

Opbouwwerkers Bolsward:
Margriet Groenveld: 06-11 77 79 30, m.groenveld@socoswf.nl
Ruben van de Goot, 06-46234063, r.vandergoot@socoswf.nl

Opbouwwerkers Buitengebied/IJsselmeerkust:
Gerda Muller: 06-25 71 71 56, g.muller@socoswf.nl
Nienke Miedema: 0625755922, n.miedema@socoswf.nl
Idskje Stegenga: 06-31147881,  i.stegenga@socoswf.nl

Jongerenwerkers

Jongerenwerkers Bolsward en Buitengebied:
Eva Sanchez: 06-12 43 34 17, e.sanchez@socoswf.nl
Sabine Mozes: 06-46 08 52 36, s.mozes@socoswf.nl
Leanne van Balen: 06-13 32 43 55, l.vanbalen@socoswf.nl

Jongerenwerkers Sneek en Buitengebied:
Lisa van der Werf – Broersma: 06-25755964, l.vanderwerf@socoswf.nl
Johannes Hospes:06-25717150,  j.hospes@socoswf.nl
Jelle de Jager: 06-11 77 79 84, j.dejager@socoswf.nl
Yorick (Bolsward en Sneek),
Mireille Muller: 06-46936085, m.muller@socoswf.nl

Stipepunten

Algemeen Contactpersoon Steunpunten:
Mirjam Beuker: 06-12 34 35 41, m.beuker@socoswf.nl
Kijk voor een contactpersoon bij jou in de buurt ook op  Stipepunten ook op www.stipepunt.nl

Diverse projecten 

MDT-Divers:
Mireille Muller: 06-46936085, m.muller@socoswf.nl

Opvoeden en Opgroeien:
Johanna Jorritsma: 06-25755948, j.jorritsma@socoswf.nl

Projectleider Gezond ouder worden en Sosjaal en sun:
Trees Flapper: 06 53492920, t.flapper@socoswf.nl

Sociaal Raadsvrouw:
Marjo Huisman: 06-25717037, m.huisman@socoswf.nl

Dag & Doen en Buurtbemiddeling:
Jetske Albada-Leijenaar: 06-25 71 71 71, j.albada@socoswf.nl 

Dementievriendelijk Súdwest-Fryslân:
Gerda Muller: 06-25 71 71 56, g.muller@socoswf.nl

Kloofdichter / Projectleider Integrale Wijkaanpak:
Ilja Brand: 06-52071120, i.brand@socoswf.nl

Welzijn op Recept:
Foekje Kurpershoek: 06-25717153, f.kurpershoek2@socoswf.nl
Mirjam Krop : 06-38650472, m.krop2@socoswf.nl

Bedrijfsvoering

Communicatie en Facilitair:
Tiny Hofkamp: 06 32 27 28 10, t.hofkamp@socoswf.nl

Financieel:
Saskia: 06 25755914 s.wijnia@socoswf.nl

Management assistent:
Bertina Hoomans-Hiemstra: 06-21 18 77 68, b.hiemstra@socoswf.nl

Directeur:
Henrica van der Veen: 06 32 27 28 10, h.vanderveen2@socoswf.nl

© Stichting Sociaal Collectief