Sabine

Sabine Mozes

Jongerenwerker

s.mozes@socoswf.nl

+316 46 08 52 36

Instagram Sabine: @sabine_jongerenwerkswf

Instagram Cool Súdwest: @cool_sudwest

 

Werkdagen
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Aanwezig op Bogerman Koudum
Woensdag en soms op maandag

Wat ik ook doe
Meidenwerk, Cool Sudwest en ik kom op straat of in keten en caravans

Sabine Mozes, jongerenwerker
© Stichting Sociaal Collectief