De welzijnsorganisatie van Súdwest-Fryslân!

28 september tot 4 oktober

Week van de ontmoeting!

Sociaal Collectief maakt meedoen in stad, dorp of wijk voor iedereen mogelijk

Het werk dat ons verbindt

Over ons

Sociaal Collectief SWF is een jonge zelfstandige stichting op het gebied van samenlevingsopbouw. De stichting wil er aan bijdragen dat iedere inwoner van Súdwest-Fryslân van waarde is en mee doet in de samenleving. Dat wil men bereiken door trouw te zijn, verbindingen te maken en door goed aan te sluiten bij vraag en behoefte.

© Stichting Sociaal Collectief