Sociaal Raadsvrouw

De Sociaal Raadsvrouw geeft informatie, advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van onder andere financiën, uitkeringen, belastingen, huisvesting, werk, familierecht, consumentenzaken en armoedebestrijding. Ook kan de Sociaal Raadsvrouw ondersteuning bieden bij het voeren van een klachten of bezwaarprocedure. Ze helpt je als het gaat om jouw rechten en plichten en kan je zo nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.

 

 

 

© Stichting Sociaal Collectief