Buurtbemiddeling

Goede buren, betere buurten

Wij vinden het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Er ontstaan irritaties door bijvoorbeeld geluidsoverlast, verschil van inzicht over het onderhoud van de tuin,  ervaren overlast van huisdieren, veelvuldig gebruik van barbecue of houtkachel, enz. Vaak lukt het buren om samen tot een oplossing te komen, soms lukt dat ook niet. Gevolg: irritaties worden groter, sudderen door en er wordt vaak niet meer met elkaar gepraat, maar eerder over elkaar. Wanneer er geen goede communicatie meer is kunnen deze kleine irritaties uitgroeien tot een groter probleem. Komt u er samen niet uit? Schakel dan Buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling biedt hulp bij ontstane problemen.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is er om u als buren weer met elkaar in gesprek te laten komen, zodat zaken niet escaleren en u samen tot een oplossing kunt komen. Onze bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel. Zij zijn opgeleid via het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en zijn erop getraind om u en uw buren samen een goede oplossing te laten bedenken en daarover heldere afspraken te maken. Ze begeleiden de gesprekken zodat de ruzie niet uit de hand loopt. De bemiddelaars hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Hoe het werkt

De vrijwillige buurtbemiddelaars gaan stap voor stap te werk. Eerst wordt geluisterd naar het verhaal van beide buren, vaak bij diegene thuis. Als beide buren instemmen met een gezamenlijk gesprek, wordt door de bemiddelaars een bemiddelingsgesprek georganiseerd op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek komen beide buren met hulp van de bemiddelaars tot een oplossing, die beide buren tevreden stemt.

 

Buurtbemiddeling is er voor

Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. Buurtbemiddeling is gratis.
Wel verwachten we dat buren meewerken aan een voor beide acceptabele oplossing

Wilt u een situatie aanmelden, een afspraak maken, advies of telefonisch contact?
Bel of mail dan met Buurtbemiddeling via contactpersoon:
Jetske Albada
06-25717171
buurtbemiddeling@socoswf.nl

Vrijwilliger worden? Kijk dan voor meer informatie bij de vacature.

Meer informatie of tips over wat u zelf nog in gesprek met uw buren kunt doen?
Kijk op de website van:  problemenmetjeburen.nl.

Filmpje over de werking van Buurtbemiddeling – via welzijnsorganisatie Lochum

 

 

 

© Stichting Sociaal Collectief