Opbouwwerk

Ga direct naar één van onze initiatieven en lees meer.

 

Het Opbouwwerk van Sociaal Collectief

Het Opbouwwerk is er voor alle wijken en dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De opbouwwerkers van Stichting Sociaal Collectief stimuleren dat inwoners zelfredzaam zijn, elkaar ontmoeten. Ze helpen inwoners met de leefbaarheid in de buurt. Zo denken opbouwwerkers mee over buurtactiviteiten, zij kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies.

Daarnaast weten de opbouwwerkers ook als geen ander de weg in onze gemeente. Zij zoeken de samenwerking met woningcorporaties, Gebiedsteams, buurtsportcoaches, Cultuurkwartier, wijkagenten en anderen die in een wijk werken. Als de opbouwwerker je niet verder kan helpen weet hij of zij altijd het netwerk in te schakelen. 

Het opbouwwerk is op afroep beschikbaar en inzetbaar om onder andere wijkplatforms, buurtverenigingen of dorpsbelangen te ondersteunen en te adviseren. Om ontmoeting te stimuleren zorgt het opbouwwerk voor doelgroep specifieke activiteiten.  Bijvoorbeeld het vrouwencentrum Full House, de Jong & Mama groep, de mannengroep of bijvoorbeeld de koffie-ochtend voor ouderen, zijn groepsactiviteiten van het opbouwwerk.

Waar kun je onze opbouwwerkers vinden?

Opbouwwerk in uw buurt of wijk!

Het Opbouwwerk is beschikbaar voor alle wijken en dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De opbouwwerkers stimuleren dat inwoners zelfredzaam zijn, elkaar ontmoeten. Ze helpen inwoners met leefbaarheid in de buurt. Zo denken opbouwwerkers mee over buurtactiviteiten, zij kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies. Maar opbouwwerkers weten ook als geen ander de weg in onze gemeente. Zij zoeken de samenwerking met woningcorporaties, Gebiedsteams, buurtsportcoaches, Cultuurkwartier, wijkagenten en anderen die in een wijk werken. Als de opbouwwerker niet verder kan helpen weet hij of zij altijd het netwerk in te schakelen. 

Doelgroepen en projecten

Ons team bevordert betere woon- en leefomstandigheden voor buurt- en wijkbewoners door hun betrokkenheid bij leefbaarheid te vergroten, zoals het bevorderen van een gezonde leefstijl en relaties. Thema’s zoals het verminderen van eenzaamheid, ondersteuning van mensen met dementie, integratie van migranten en bevordering van zelfstandigheid staan bovenaan. We werken samen met partners in het sociale domein om alle inwoners te ondersteunen, inclusief ouderen en mensen met psychosociale problemen.

Projecten

Opbouwwerkers in uw wijk en buurt zijn actief met diverse projecten, zoals Nieuwe Buren, Gezond Ouder Worden, Sosjaal en Sûn. Alle initiatieven zijn gericht op welzijn, families, opgroeien en bijvoorbeeld risicogezinnen. Het verstrekken van ontbijttassen aan ouders van jonge kinderen is een mooi voorbeeld van. Maar ook kun je denken aan conflicten tussen buren. Er is in dit geval hulp beschikbaar via onze buurtbemiddeling met getrainde bemiddelaars. De overkoepelende doelstelling is het creëren van een betrokken, ondersteunende, en welvarende gemeenschap voor alle inwoners. Bovendien stimuleert het opbouwwerk ontmoetingen door doelgroep-specifieke activiteiten zoals groepsactiviteiten voor vrouwen, jonge moeders, mannen, en ouderen, zoals koffie-ochtenden.

 

 

Wat doen de opbouwwerkers voor jou?

Het dagelijks leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je kunt vragen hebben over bijvoorbeeld financien, gezondheid of wonen.

Opbouwwerk, maar ook jongerenwerk en onze Stipepunt medewerkers werken vanuit onze missie en visie. Met de doelstelling dat iedereen kan meedoen aan de samenleving, ongeacht hun situatie. Hierdoor ontstaat laagdrempelige aandacht, ondersteuning en hulp op alle dagelijkse levensterreinen in de eigen buurt. Dit vermindert stress, voorkomt erger, emancipeert, activeert en verlaagt zorg- en andere maatschappelijke kosten. Het vergroot het welzijn van onze inwoners

 

  • Heb je vragen of zorgen over de leefbaarheid in uw wijk?
  • Heb je geen (sociaal)contact binnen je wijk en wil je dat veranderen?
  • Wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van je buurt of dorpshuis?

Voor deze vragen kun je contact opnemen met een van onze opbouwwerkers, via: info@socoswf.nl

© Stichting Sociaal Collectief