Welzijn op recept

Een eenvoudig concept met krachtige gevolgen

Wat is het?

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach.

In de gemeente Súdwest-Fryslân is gestart met Welzijn op Recept voor de huisartsenpraktijken in Heeg, Nijland en Witmarsum/Makkum. Deze huisartsenpraktijken werken samen met thuiszorg Antonius en Patyna. Ook zij kunnen doorverwijzen. Daarnaast kunnen ook de medewerkers van het gebiedsteam en de sociaal werkers doorverwijzen.

Reacties van deelnemers:

De welzijnscoach biedt een luisterend oor en ondersteunt me bij het nemen van stappen om weer zin aan mijn leven te ervaren. ‘Met hulp van de welzijnscoach pak ik weer activiteiten op die ik leuk vind’.

Voor wie is Welzijn op Recept?

Beschrijving voor wie Welzijn op Recept er is

Voor meer informatie of contact:

Trees Flapper, projectleider Welzijn op Recept
t.flapper@socoswf.nl / 06 53492920

Foekje Kurpershoek, welzijnscoach
f.kurpershoek2@socoswf.nl / 06 25717153

© Stichting Sociaal Collectief