Welzijn op recept

Een eenvoudig concept met krachtige gevolgen

 

Wat is het?

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts de patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach.

In de gemeente Súdwest-Fryslân Welzijn op Recept nu eerst beschikbaar voor patiënten van de huisartsenpraktijken in Heeg, Nijland, Koudum, Witmarsum en Makkum. Deze huisartsenpraktijken werken via Wijkgericht Werken samen met de zorgorganisaties Antonius Zorggroep en Patyna, en met het gebiedsteam en Sociaal Collectief. Ook zij kunnen doorverwijzen. Daarnaast kunnen ook de medewerkers van het gebiedsteam en de sociaal werkers doorverwijzen.

 

Reacties van deelnemers

De welzijnscoach biedt een luisterend oor en ondersteunt me bij het nemen van stappen om weer zin aan mijn leven te ervaren. ‘Met hulp van de welzijnscoach pak ik weer activiteiten op die ik leuk vind’.

 

Voor wie is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is voor mensen met psychosociale klachten, en die zelf daarmee aan de slag willen. Denk aan mensen die zich eenzaam of angstig voelen; mensen met een klein sociaal netwerk, maar ook mensen met slaapproblemen, maatschappelijke problemen, chronische ziekte of een ongezonde leefstijl. Welzijn op Recept is gericht op het welbevinden: hoe krijg ik weer meer kleur in mijn leven.

 

Meer informatie of contact

Trees Flapper, projectleider Welzijn op Recept
t.flapper@socoswf.nl / 06 53492920

Foekje Kurpershoek, welzijnscoach
f.kurpershoek2@socoswf.nl / 06 25717153

 


Downloads

Flyer Welzijn op Recept

© Stichting Sociaal Collectief