Jelle

Jelle de Jager
Jongerenwerker

j.dejager@socoswf.nl

+316 11 77 79 84

Instagram: @jelle_jongerenwerkersneek

Instagram Cool Súdwest: @cool_sudwest


Werkdagen
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Aanwezig Bogerman, Fultura, ROC Friese Poort

Wat ik ook doe
Toffe activiteiten voor Cool Sudwest, op straat in Sneek en in de Poort20

Jelle de Jager, jongerenwerker
© Stichting Sociaal Collectief