Gezond ouder worden

Ga direct naar één van onze initiatieven en lees meer.

De omvang van de groep ouderen stijgt snel in onze gemeente. We hebben te maken met een dubbele vergrijzing: niet alleen de groep ouderen vormt relatief een groter aandeel van de samenleving, maar ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. Onze gemeente is momenteel 10% sterker vergrijsd dan landelijk en vergrijst tevens 7% sneller. Dit betekent dat de totale zorgvraag de komende jaren (sterk) toe zal nemen. Dit is een belangrijk argument om te investeren in “Gezond ouder Worden”.

Veel mensen willen graag gezond oud worden, met anderen om zich heen en met zinvolle activiteiten. Toch lukt dat niet voor iedereen. Het programma Gezond ouder Worden gaat samen met de ouderen in de dorpen en wijken in gesprek om te horen wat er leeft en wat voor wensen er leven. De opbouwwerkers gaan met de lokale partijen aan de slag. Met de inwoners ontwikkelen we activiteiten om gezond en vitaal oud te worden te stimuleren. Denk bijv. aan beweegactiviteiten, UP! Gesprekken, extra aandacht aan voeding, financiën, maar ook hoe gezond is de leefomgeving. We werken daarom samen met woningcorporaties, zorgorganisaties, dorpsbelangen, wijkverenigingen, ouderenbonden etc.

 

Intentieverklaring

Op 30 november hebben 20 partners de intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee geven de partners aan om vanuit hun eigen rol en taak een bijdrage te leveren aan het langer gezond en vitaal.
Gezond ouder Worden gaat aan de slag in vijf dorpen en twee wijken in Sneek. Alles over Gezond ouder Worden in een oogopslag: (praatplaat invoegen)

 

Nieuws over de aftrap

https://sudwestfryslan.nl/publicatie/start-lokale-samenwerking-gezond-ouder-worden

 


Downloads

Praatplaat Gezond ouder worden

Artikel Gezond ouder Worden – GrootSneek februari 2023

© Stichting Sociaal Collectief