In de buurt

Ga direct naar één van onze initiatieven en lees meer.

Het Opbouwwerk is beschikbaar voor alle wijken en dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De opbouwwerkers stimuleren dat inwoners zelfredzaam zijn, elkaar ontmoeten. Ze helpen inwoners met leefbaarheid in de buurt. Zo denken opbouwwerkers mee over buurtactiviteiten, zij kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies. Maar opbouwwerkers weten ook als geen ander de weg in onze gemeente. Zij zoeken de samenwerking met woningcorporaties, Gebiedsteams, buurtsportcoaches, Cultuurkwartier, wijkagenten en anderen die in een wijk werken. Als de opbouwwerker niet verder kan helpen weet hij of zij altijd het netwerk in te schakelen.  Het opbouwwerk is op afroep beschikbaar en inzetbaar om onder andere wijkplatforms, buurtverenigingen of dorpsbelangen te ondersteunen en te adviseren. Om ontmoeting te stimuleren zorgt het opbouwwerk voor doelgroep specifieke activiteiten.  Het vrouwencentrum Full House, de Jong & Mama groep, de mannengroep of bijvoorbeeld de koffie-ochtend voor ouderen, zijn groepsactiviteiten van het opbouwwerk.

  • Heb je vragen of zorgen over de leefbaarheid in uw wijk?
  • Heb je geen (sociaal)contact binnen je wijk en wil je dat veranderen?
  • Wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van je buurt of dorpshuis?

Voor deze vragen kun je contact opnemen met een van onze opbouwwerkers, via: info@socoswf.nl

© Stichting Sociaal Collectief