Sosjaal en Sûn

Aanleiding voor de start van het project Sosjaal en Sûn
Op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Welzijnsorganisatie Sociaal Collectief in 2019 met de preventieve huisbezoeken “By jo thús en út” alle 75 plus ouderen (750 ouderen) in Bolsward benaderd met het voorstel om in gesprek te gaan middels een huisbezoek. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft aan 176 ouderen een huisbezoek afgelegd. Hierdoor hebben we meer kennis gekregen over ouderen en eenzaamheid. In veel gevallen lukte het om toe te leiden naar passende hulp of zorg of naar een activiteit rond ontmoeting, bewegen of vrijwillige inzet.

Sosjaal en Sûn
Naar aanleiding van de ervaringen in Bolsward heeft Sociaal Collectief samen met de gemeente Sudwest Fryslân, GGD Fryslân, Bibliotheek Mar en Fean, Sport Fryslân en Cultuur Kwartier een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. Naast uitbreiding van de preventieve huisbezoeken naar de ommelanden van Bolward willen we vooral werken aan verdieping en verduurzaming van de aanpak. Met “Sosjaal en Sûn” willen we de interventie “By jo thús en út” door ontwikkelen , een stevige basis geven en zorgen voor een duurzame aanpak om eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen.
De aanpak sluit aan bij het Lokaal Preventie Akkoord van de gemeente Sudwest Fryslân.

Hoe gaan we dit doen?
Met de aanstelling van de projectleider, Trees Flapper willen we het onderwerp eenzaamheid op de agenda zetten in Súdwest-Fryslân door het oprichten van een alliantie, gekoppeld aan de fase Gezond Ouder Worden van het Lokaal Preventie Akkoord en zorgen voor twee netwerken met lokale samenwerkingspartners. Door een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, lokale dorpsraden, verenigingen en private partners worden meer eenzamen gesignaleerd. Er ontstaat meer kennis over het lokale aanbod op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bewegen en vrijwillige inzet en er wordt actief toegeleid naar dit aanbod. Hierdoor maken meer ouderen gebruik maken van deze activiteiten. Ook intern is er verbinding, bijvoorbeeld met mantelzorgondersteuning, Stipepunt, papierwinkel, klussendienst, ‘bakje in de buurt’, UP! En buurttafels. Effectieve interventies die nog niet worden aangeboden, kunnen worden ontwikkeld en ingezet.
Alle 75 plussers in dit gebied worden benaderd met de vraag of zij middels een preventief huisbezoek met vrijwilligers in gesprek willen over onderwerpen als gezondheid, sociale contacten, wonen, zingeving. De vrijwilligers voeren de gesprekken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.
Met de stakeholders en de lokale netwerken wordt een signaleringssysteem en een sociale kaart ontwikkeld. Via campagne-activiteiten richt het project zich op bewustwording en bespreekbaar maken van eenzaamheid.

Landelijke pers, lees hier meer over het manifest

Leeuwarder Courant mei 2021: Manifest tegen grote eenzaamheid in SWF

Startbijeenkomst Sosjaal en Sûn

Deze online startbijeenkomst is opgenomen. De video staat op ons Youtube-kanaal. Via deze link
kunt u de video bekijken. De eerste twee minuten zijn de aftelminuten, om door te spoelen of om nog even koffie te halen.

Nieuwsbrief
Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2021

Radio
Dinsdag 5 oktober was er een radio-uitzending in het kader van Meer Gezonde Jaren radio.
In deze uitzending vertelden Maaike Esselink, beleidsadviseur GGD Fryslân en Trees Flapper, projectleider Sosjaal en Sûn van Sociaal Collectief u alles over de feiten en fabels rondom eenzaamheid.
luister hier het radiofragment terug

Voor meer informatie of contact:
Trees Flapper; coördinator Sosjaal en Sûn
t.flapper@sociaalcollectiefswf.nl / 06 53492920

 

© Stichting Sociaal Collectief