Alzheimer Café

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten krijgen informatie over dementie en kunnen ideeën en ervaringen uitwisselen. De sfeer is informeel en gemoedelijk, net als in een gewoon café.

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek en verrassende ontmoetingen. Iedere bijeenkomst heeft een inspirerend, informatief en soms confronterend thema. Voorbeelden zijn: Wat is dementie eigenlijk? Diagnose dementie, wat nu? Wat betekent dementie voor de partner? Waar kan ik terecht voor hulp en ondersteuning?

Alzheimer Café Súdwest

Locatie: De Klink, Ds. Tinholtstraat 1 Koudum.

Iedere eerste dinsdag van de maand.

Alzheimer Café Sneek

Locatie: Wijkgebouw De Schuttesheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A Sneek.

Iedere derde dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus.
Het Alzheimer Café is geopend van 19.30-21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerda Muller: tel. 06-25717156 of g.muller@alzheimervrijwilligers.nl.

Meer informatie over dementie en het Alzheimer Café kunt u vinden op: alzheimer-nederland.nl

 


Odensehuis Bolsward en Sneek

Een fijne plek waar je jezelf kunt zijn

Het is een gezellige plek waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en een sociaal leven actief te houden met activiteiten die er toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

Een dementie vriendelijke samenleving

Het Odensehuis in Bolsward werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen. We kijken naar hoe we aansluiting kunnen vinden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken. Het is een open voorziening die zich richt op de samenleving, waar elke vorm van dementie leidend is. Dat is dé basis voor een dementie vriendelijke samenleving.

We zijn open op maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Om 10 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom. Zonder indicatie en zonder afspraak. Op deze site en via Facebook houden we u op de hoogte van de verdere ontwikelingen. We zijn bereikbaar via onderstaande gegevens. We hopen u snel te kunnen verwelkomen.

Contactgegevens

Odensehuis Bolsward

Jongemastraat 19
8701 JA Bolsward

www.odensehuisbolsward.nl

Odensehuis Sneek

Waterhoenstraat 2
8601 XT Sneek

www.odensehuissneek.nl

Martine Adema & Niels Nijdam
06- 24 37 80 84 of 06 – 29 39 15 51

info@odensehuisbolsward.nl

 
© Stichting Sociaal Collectief