Lokale initiatieven

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er allerlei bewoners en organisaties die iets hebben bedacht om mensen te kunnen helpen. Hier vind je diverse lokale initiatieven.

De provincie heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om ten tijde van corona dit soort initiatieven te ondersteunen. Informatie via deze link: Subsidieregeling kleine leefbaarheidsinitiatieven

Filter de initiatieven op plaatsnaam

UGS

Sneek

Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) biedt onder andere ondersteuning bij:

– Algemene informatie en advies Sociale Zekerheid.
– Het aanvragen van een uitkering en/of voorziening, zoals o.a. WWB-uitkering, Bijzondere bijstand, Minima bijdrageregeling gemeente, WIA, Wajong en WW.
– Advies en ondersteuning bij schulden/betalingsproblemen.
– Advies en ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures.
– Adviseren en verwijzen bij beroepsprocedures.
– Contact leggen met instanties.

E: secretariaat@ugs-fryslan.nl
T: 0516-441260
Spreekuur bij Pastiel/Empatec Tingietersstraat 1, 8601 WJ Sneek maandag: 13.00 – 16.00 uur / vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
(Max 1 persoon per keer)

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Papierwinkel

Sneek

De papierwinkels in Bolsward en Sneek zijn i.v.m. de corona-maatregelen alleen telefonisch bereikbaar. We constateren dat hiermee doelgroepen als laaggeletterden, anderstaligen, ouderen en mensen die geen computer hebben, niet voldoende geholpen worden. Om die reden hebben we in samenwerking met de Gebiedsteams besloten dat de Papierwinkel iedere maandagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur fysiek geopend is, op de locatie Burgerzaken van de gemeente SWF, Marktstraat 8, Sneek (alleen op afspraak). Dit loket is voor alle inwoners van Súdwest-Fryslân.

Meer info: Inwoners en/of verwijzers kunnen zich melden via het telefonische spreekuur van de papierwinkel in Bolsward en Sneek. De medewerker van de Papierwinkel beoordeelt of de vraag telefonisch afgehandeld kan worden of kan wachten tot de Papierwinkels weer regulier open zijn.
Papierwinkel Sneek: 06-50286430 Dinsdag 13.00-16.00 uur / Donderdag 10.00-12.30 uur
Papierwinkel Bolsward: 06-52071121 Maandag 14.15-17.00 uur / Donderdag 10.30-13.30 uur

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Gratis maaltijden

Sneek

Bij Bosschardt (Leger des Heils) deelt op donderdag (12:00-13:00) gratis maaltijden uit aan mensen die nu financieel erg krap zitten of mensen die vanwege eenzaamheid even de deur uit willen en een praatje willen maken. Nieuwe mensen welkom! Graag van te voren even aanmelden i.v.m. het bereiden van de maaltijden.

Voor meer informatie:
Esther Geertsma: 06-50 16 85 24
esther.geertsma@legerdesheils.nl

GGZ Friesland corona luisterservice

Friesland

Om mensen te ondersteunen als zij worstelen met psychische vragen of hen op zijn minst een luisterend oor te bieden, is GGZ Friesland de Corona Luisterservice gestart. Dit is een gratis telefoon- en Whatsappdienst, bedoeld voor de inwoners van Friesland, zes dagen per week beschikbaar en bemand door opgeleide ervaringsdeskundigen.

Bereikbaarheid
De gratis Corona Luisterservice van GGZ Friesland is op maandag en zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur. Het nummer van de Corona Luisterservice is 058 – 293 2777.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Fryslân yn ferbining

Friesland

Hulp nodig? Ontdek hier de hoe de Friese mienskip elkaar helpt tijdens de Coronacrisis.

Er zijn veel organisaties die je met allerhande zaken kunnen helpen. Fryslân yn ferbining helpt je bij het vinden van deze organisaties. Op deze pagina staat een aantal organisaties per gemeente op een rij. Neem gerust contact met ze op. Zij helpen je graag!

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Telefoonverhalen

Friesland

Zit je alleen thuis of heb je gewoon behoefte aan een beetje vermaak? Dan bieden wij misschien uitkomst. Tryater vertelt verhalen aan de telefoon. Denk je eens in: de telefoon gaat… en ineens word je meegenomen naar het verre oosten, de wereld van prinsen, koningen en hofdames… Een intiem moment van tussen de 5 en 10 minuten, even wegdromen en door-fantaseren op de rijkdom die de verhalen ons geven. Iedereen kan zich aanmelden. Het is gratis.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Virtuele Musea

Friesland

Bij verschillende musea in Friesland kun je de komende tijd virtuele rondleidingen volgen. Onder andere het Fries Museum, Planetarium en Museum Belvedère stellen dit beschikbaar.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Eten en drinken

Friesland

Bekijk alle creatieve initiatieven rondom eten en drinken in Friesland ten tijde van de Coronacrisis.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Natuurvol

Workum

Natuurvol is een duurzame lifestylewinkel in Workum. Ze maken nu leuke brievenbuspakketjes die je naar je medewerkers kunt sturen (of naar je moeder, opa enz.) om ze te bedanken en te laten weten dat je ze waardeert in deze moeilijke tijden.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

De Luisterlijn-Sneek

Sneek

De kerken in Sneek hebben de luisterlijn opgezet. Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, even gewoon een gesprekje, is van harte uitgenodigd om te bellen.

Het telefoonnummer 0515-221202 is opengesteld. Dit nummer is van 10:00-12:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-20:00 uur bereikbaar voor een gesprek.

 

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Nieuwe Buren 142

Sneek
Nieuwe Buren

Normaal gesproken zijn de Nieuwe Buren iedere week in Lemmerweg-West, organiseren zij wijkavonden in het wijkgebouw en zoeken zij bewoners op in de wijk. Nu zijn de nieuwe Buren online, telefonisch bereikbaar. Schakel hen in voor hulp of om hulp te regelen.
Mirjam Krop: 06 13 32 43 55
Luuk van der Wal: 06 19 34 09 89

Nieuwe Buren in actie met bloemen voor ouderen in Lemmerweg-West klik voor het filmpje op: tulpenactie april 2020

Nieuwe Buren is een initiatief van Sociaal Collectief SWF en woningcorporatie Accolade. Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, GGD Fryslân, Elkien, Akte2 en de buurt­sportcoach zijn zij het team van Nieuwe Buren.

 

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Bibliotheken Mar en Fean

Súdwest-Fryslân

Op de website van de Bibliotheek staan interessante tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker te maken.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Stichting Present

Súdwest-Fryslân

Ook in deze tijd willen vrijwilligers van Present Súdwest-Fryslân helpen waar dat echt nodig is. Voor mensen die hun hulp niet geregeld krijgen via bestaande kanalen als Facebook of het Rode Kruis. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden of je kunt als hulpverlener een cliënt aanmelden waar je hulp voor zoekt.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Stichting Re-Care

Súdwest-Fryslân

Stichting Re-Care Heerenveen biedt interculturele hulpverlening. Re-care is een hulplijn voor eenzame ouderen met een migratie achtergrond gestart. Je kunt bellen voor een praatje of uitleg maatregelen kabinet en richtlijnen RIVM in eigen taal. Beschikbare talen: Nederlands, Fries, Arabisch, Tigrinya, Tmazight, Somalisch, Engels, Turks, Urdu, Ishan, Pidgin, Engels Nigeria en Pools. De hulplijn is dagelijks bereikbaar tussen 10.00 – 15.00 uur. 085 – 130 3613

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

De Schuilplaats

Sneek

De Schuilplaats is een christelijke organisatie met als doel mensen te ondersteunen.

In plaats van de gezamenlijke maaltijden delen we maandag en donderdag tussen 17.30 – 18.30 uur bakjes eten uit en, indien voorradig, brood.

Heb je andere hulp nodig, bel 06 46595459

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

HEEL FRIESLAND BELT! Stichting Sociaal Goud

Súdwest-Fryslân

Stichting Sociaal Goud strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen, en zij hopen dat heel Friesland met hen meestrijdt door simpelweg een telefoontje te plegen! Via de website kan iedereen die wil bellen of gebeld wil worden een formulier invullen.

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Telefooncirkel Zorgbelang Fryslân

Súdwest-Fryslân

Voor elkaar zorgen doen we samen.

Kent u iemand die mee wil doen of wilt u zelf meedoen met een telefooncirkel? Door mee te doen spreekt u dagelijks in ieder geval twee andere mensen. Iemand belt u en u belt zelf iemand. U belt elkaar om te horen hoe het gaat en om een luisterend oor te bieden.

Wilt u meedoen aan een telefooncirkel?

T: 085 4 832 433 (9:00-13:00)

E: Info@zorgbelang-fryslan.nl

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Telefonisch boodschappen bestellen

Arum

Telefonisch boodschappen bestellen en laten bezorgen

Spar Arum: 0517-641241

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Telefonisch boodschappen bestellen

Arum

Telefonisch boodschappen bestellen en te laten bezorgen

Plus Harlingen: 0517-434252

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Vrijwillige hulpdiensten

Súdwest-Fryslân
Abbega (SWF)
Folgsgare
Oosthem
Nyesyl

In Abbega, Folsgare, Oosthem en Nijesyl is een samenwerkende hulpactie opgestart.

Middels een flyer zijn de bewoners daarover geïnformeerd.

Er zijn meerdere contactadressen.

Contact en informatie

Abbega:
Siep Kroles, 06-36425224 / krolessiep@gmail.com
Jan Smith, 0515-532671 / ludy.jan@gmail.com

Folsgare:

Wytske Heida , 0515-568925/ dorpsbelangfolsgeare@gmail.com
Marjo Huisman, 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

Oosthem:
Betty Huisman, 06-38370020 / rhuisman65@home.nl
Robert Meyer, 06-53899457 / rmeyerr01@gmail.com
Reinier Tuitman, 06-22854855 / rtuitman@gmail.com

Burgerinitatief

Bolsward

Wessel Mulder (student) wil graag hulp bieden; boodschappen etc.

T: 06-36500963

E: wessel.mulder@icloud.com

Facebookpagina

Bolsward

Facebookpagina in Bolsward waar hulp aangeboden en gevraagd kan worden.

Facebook: “Corona Hulp Bolsward”

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Dorpsbelang Blauhùs

Blauhùs

Dorpsbelang Blauhùs – Corona crisis

Yn tiden fan krisis is it moai as je mekoar wat helpe kinne. We binne in lytse mienskip en no’t we meielkoar yn ‘Corona-quarantaine’ sitte, soe it moai wêze as we mekoar bystean kinne as dat noadich is.

Aanmelden voor hulp:

https://www.facebook.com/Blauhus/

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Burenhulp Burgwerd

Burgwerd

Burenhulp Burgwerd ten tijde van Corona

Boodschappen en medicijnen

Carolien Leusink: 0515-785 576

Kita Zwetsloot: 06- 22 68 05 34

Virtueel Koffiedrinken – Video bellen

Burgwerd

Virtueel Koffiedrinken – Video bellen

Als er mensen zijn die behoefte hebben aan een ‘virtueel’gesprek. Dan kan Burenhulp jullie in contact brengen om een virtueel gesprek op gang te helpen.

Voor meer info:

Kita Zwetsloot: 06- 22 68 05 34

Dorpsbelang Exmorra

Exmorra

Wil jij ook je hulp aanbieden door boodschappen te doen of juist een andere activiteit, of heb je juist hulp nodig omdat je in quarantaine zit of ziek thuis bent.

E:  dorpsbelang@exmorra.info

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Zorggroep Foar Elkoar

Hommerts
Jutrijp

Voor iedereen in Hommerts en Jutrijp die wat hulp kan gebruiken of gewoon even contact zoekt.

Voor hulp, mail naar: foarelkoar@gmail.com

IJlst-Helpt elkaar

IJlst

De Stichting IJlst750 heeft in mooie tijden veel gedaan, ze willen er ook zijn in mindere tijden. Ze hebben de Facebookpagina: IJlst-Helpt elkaar opgericht waar vraag en aanbod wordt gekoppeld. Een netwerk waar de Thuiszorg, huisarts, apotheek, kinderopvang, supermarkt en 255 inwoners van IJlst elkaar weten te vinden en in contact blijven.

Voor iedereen in IJlst en omstreken die wat hulp kan gebruiken of gewoon even contact zoekt.

M: info@ijlst750.nl 

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Dorps-app

Kimswerd

Kimswerd heeft een dorps-app. Hier kunnen mensen hulp vragen of aanbieden.

Deelnemen aan deze app-groep?

Neem contact op met Peter Harders: 06-53650125

Burgerinitiatief

Kimswerd

Burgerinitiatief ihkv “Ready2Help” vrijwilligersnetwerk van het Rode Kruis

  • boodschappen doen;
  • medicijnen ophalen;
  • het koken van maaltijden; of
  • andere zaken zoals een luisterend oor bieden.

Tessa van den Dool: 06-55470555, tjvandendool@gmail.com

Peter van Aacken: 06-20596041, vanaackenpeter@gmail.com

Dorpsbelangen, Dorpshuis Piers’ Stee, kerk Arum-Kimswert

Arum
Kimswerd

Als iemand hulp nodig heeft, voor zichzelf of iemand anders (bv. voor boodschappen doen, de hond uitlaten, doktersbezoek of tijd voor een – telefonisch – gesprek). Neem contact op met  mensen van dorpsbelangen, dorpshuis Piers’ Stee en de kerk van Arum-Kimswert.

(Dorpsbelangen) Peter Harders: 06 53650125, peterharders@kimswerd.com

(Dorpshuis Piers’ Stee) Sonja van Kan: 06 14858599, secretariaat@piersstee.nl

(Kerk Arum-Kimswert) Tytsje Hibma: 0517 341859, thibma@hetnet.nl

Besloten facebookpagina Mienskip Reahûs

Reahûs

Via de besloten facebookpagina Mienskip Reahûs kunnen inwoners van het dorp hulp vragen of hulp bieden => 120 leden.

Aanmelden via Facebook: Mienskip Reahûs

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Heel Hemdijk helpt

Sneek

Is het voor u momenteel lastig om boodschappen te doen of is er iets anders waar u tegen aanloopt?

Voor meer info:

Wijkbelangenhemdijk@gmail.com

Bram Nauta: 06-53 67 09 85

Margreet Hardinge: 06-30 56 10 71

Judith 06-24 10 41 62

Leger des Heils, Diakonaal Platform Sneek, Stichting Present.

Sneek

Sneek doet het samen! Samenwerking: Leger des Heils, Diakonaal Platform Sneek, Stichting Present.

Behoefte aan een luisterend oor, iemand die de hond uit laat of een boodschapje doet?

Of wil jij iemand helpen?

Kees van Kordelaar: 06-19 90 55 19

Esther Veenstra : 06-50 16 85 24

E: sneekdoethetsamen@gmail.com

Facebookpagina Sneek

Sneek

Facebookpagina in Sneek waar hulp aangeboden en gevraagd kan worden.

Corona Hulp Sneek/Súdwest-Fryslân

Stavoorelkaar

Stavoren
Molkwerum
Warns

Voor iedereen in Stavoren, Molkwerum en Warns die wat hulp kan gebruiken of gewoon even contact zoekt.

Contactpersonen:

Lies Vonkeman: liesvonkeman@ziggo.nl

Andre Lont: aa.lont@gmail.com

Helpende Han

Oppenhuizen
Uitwellingerga

Voor iedereen in Oppenhuizen en Uitwellingerga die wat hulp kan gebruiken of gewoon even contact zoekt.

Contactpersoon:

Mevr. Sjoerdje Brouwer

0515 – 559607

Sjoerdje27@hotmail.com

Graach Dien

Scharnegoutum
Loënga

Voor iedereen in Scharnegoutum en Loënga die wat hulp kan gebruiken of gewoon even contact zoekt.

Voor contact:

Tel: 0515-422351

graachdien@pknscharnegoutum.nl

repaircafe@skearnegoutum.nl

 

Anna Luimstra 0515-420163 / 06-16646432

Geart Bos 0515-416753 / 06-45483378

Joke Leeverink 0515-411329 / 06-30274614

Baukje de Groot 0515-422351 / 06-51062242

Besloten facebookpagina Mienskip Wommels

Wommels

Via de Besloten facebookpagina Mienskip Wommels

Kan iedereen uit het dorp Wommels hulp vragen of hulp bieden => 1012 leden.

Aanmelden via Facebook: Mienskip Wommels

Meer informatie Stichting Sociaal Collectief - Lees verder

Locatie Workum – de Zalige Titus Brandsmaparochie

Workum

Voor de parochianen en anderen uit Workum die zelf niet meer de deur uit kunnen/willen voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Uiteraard nemen we de voorschriften van het RIVM daarbij nadrukkelijk in acht.

Voor meer info:

Ida Hylkema: 06-40017024

locatieworkum@zaligetitusparochie.nl

© Stichting Sociaal Collectief