In de buurt

Het Opbouwwerk is beschikbaar voor alle wijken en dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De opbouwwerkers stimuleren dat inwoners zelfredzaam zijn, elkaar ontmoeten en helpen en dat hun woonomgeving veilig is en leefbaar. Zij zijn op afroep beschikbaar en inzetbaar om onder andere wijkplatforms, buurtverenigingen of dorpsbelangen te ondersteunen en te adviseren. Ook kunnen ze inwoners ondersteunen bij het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting en voorlichting.

  • Heb je vragen of zorgen over de leefbaarheid in uw wijk?
  • Heb je geen (sociaal)contact binnen je wijk en wil je dat veranderen?
  • Wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van je buurt of dorpshuis?

Voor deze vragen kun je contact opnemen met een van onze opbouwwerkers, via: info@sociaalcollectiefswf.nl

© Stichting Sociaal Collectief