In de buurt

Project Buurttafel Bolsward

Buurttafel Bolsward is een project wat is voortgekomen uit de ideeën uit de netwerkbijeenkomsten rondom het thema participatie.
De buurttafel is een maaltijd die wordt georganiseerd voor/door bewoners in Bolsward. We richtten ons vaak op een buurtje, een straat of een appartementencomplex.

Doel is om elkaar als bewoners te ontmoeten, mensen uit je eigen buurt beter te leren kennen; een plek voor gezelligheid, een goed gesprek en natuurlijk een heerlijke maaltijd!

Buurttafel Bolsward is een initiatief van Sociaal Collectief, Elkien en Solidair Friesland.

 

© Stichting Sociaal Collectief