Wijkplatforms of bewonersinitiatieven

De wijkplatforms van de aandachtswijken in Sneek hebben iedere maand hun eigen overleg. Daarnaast een breed wijkplatformoverleg met de wijk en een bestuurlijk overleg met de wethouder. Zij treffen elkaar regelmatig. Alle deelnemers zijn er over eens dat het goed is om elkaar te blijven zien om vooral van elkaar te kunnen leren:

  • Hoe houd je verbinding met de wijkbewoners, je achterban?
  • Hoe kom je aan nieuwe (geschikte) vrijwilligers en hoe zorg je dat zij blijven?
  • Hoe vraag je subsidie aan voor wijkactiviteiten?

Zomaar drie vragen die interessant zijn om met elkaar te bespreken, waarbij Sociaal Collectief kan helpen.

Ben je lid van een wijkpanel, wijkplatform of een wijkvereniging en wil  je even sparren met een van onze opbouwwerkers? Of wil jij een initiatief in de buurt opstarten of kun je wel wat hulp gebruiken bij je ideeën? Mail dan naar info@socoswf.nl.

 

© Stichting Sociaal Collectief