Jongerenwerk

Jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar ontwikkelen zich op emotioneel en sociaal gebied en staan voor belangrijke keuzes in het leven. Soms lukt het de jongere onvoldoende om de juiste keuzes te maken of loopt tegen problemen aan die moeilijk zelf op te lossen zijn. Praten met iemand die je vertrouwt kan dan van grote betekenis zijn.

Jongerenwerk SOCO biedt kortdurend individuele ondersteuning aan jongeren en is een betrouwbare gesprekspartner bij vragen en problemen. Wij stimuleren jongeren om zelfredzaam te denken en motiveren hen om hun talenten te ontwikkelen. Het Jongerenwerk brengt jongeren in contact met jongeren met dezelfde interesse of met verenigingen en clubs op het gebied van sport en cultuur. Jongerenwerk SOCO is onderdeel van Sociaal Collectief. Jongerenwerk SOCO wil aansluiten bij de interesses en kwaliteiten van de jongere en van daaruit kijken hoe we dit verder kunnen ontwikkelen.

Talentontwikkeling is een benadering die in het jongerenwerk gebruikt kan worden om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren via succeservaringen. We leggen de nadruk op activiteiten waar jongeren goed in zijn en waarmee ze hun gevoel voor eigenwaarde kunnen vergroten. Met name kunst en sport zijn geschikte middelen voor talentontwikkeling en hier willen we actief naar toe leiden. Zo verwerven ze competenties die nodig zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Wil je meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over wat Jongerenwerk SOCO kan betekenen voor jongeren? Neem dan contact op via: info@sociaalcollectiefswf.nl.

 

© Stichting Sociaal Collectief