Sociaal Werker Welzijnscoach

Standplaats: Nijland, Heeg en Witmarsum, 30 uur per week

Over Sociaal Collectief

Over Sociaal Collectief ‘De verbindende factor in sociaal werk.’ Dat zijn wij: Sociaal Collectief!

Wij zijn een jonge organisatie die dit jaar flink zal groeien. Gestart op 1 januari 2018 en werkzaam in de gemeente Súdwest-Fryslân. De Stichting richt zich op samenlevingsopbouw en preventie.

Speerpunten zijn: Ouderen en mantelzorg, Meedoen en Participatie, Jongeren en Wijkgericht werken.

Wat ga je doen

Vanuit de Friese Samenwerkingsagenda tussen de gemeenten en de zorgverzekeraar, en signalen vanuit het werkveld heeft de gemeente Súdwest-Fryslân samen met huisartsenpraktijken een Plan van Aanpak Welzijn op Recept opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is een projectleider aangesteld bij Sociaal Collectief en zijn we nu op zoek naar een welzijnscoach die de uitvoering van Welzijn op Recept op zich neemt.

Je gaat in de kernen Nijland, Heeg en Witmarsum aan de slag op basis van verwijzingen vanuit het kernteam Wijkgericht Werken (samenwerking tussen Huisarts, wijkverpleegkundige, gebiedsteam en Sociaal Collectief); in de rest van de gemeente werk je samen met het gebiedsteam voor een goede doorverwijzing van inwoners, van 18+ naar Welzijn op Recept.

Het betreft een nieuwe functie en een nieuw aanbod. Samen met de projectleider werk je mee aan de monitoring, evaluatie en doorontwikkeling van Welzijn op Recept in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Doelstelling Welzijnscoach

Het welbevinden en de zelfredzaamheid van het individu versterken en hiermee de participatie in de wijk, dorp en omgeving bevorderen. Dit kan door het bieden van informatie en voorlichting en het geven van kortdurende begeleiding. De welzijnscoach sluit aan bij de hulpvrager.

Achter eenvoudige vragen of klachten kunnen een stapeling van problemen schuil gaan. Met de inzet van Welzijn op Recept kan een ogenschijnlijke medische vraag breder opgepakt worden, vanuit welbevinden en welzijnsactiviteiten. Vaak gaat het om sociaalmaatschappelijke problemen; voor de een is dat op te lossen met een maatje, voor de ander door mee te doen aan welzijnsactiviteiten of vrijwilligerswerk. De inzet is om de inwoners vanuit eigen regie, eigen mogelijkheden en hun eigen omgeving hun kwaliteit van leven te verhogen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De volgende taken en verantwoordelijkheden behoren tot de functie:

 • Contact leggen met en ondersteunen van hulpvrager met hun individuele ondersteuningsvraag
 • Netwerk opbouwen met de huisartsenpraktijken, gebiedsteam en kernteam Wijkgericht Werken in Nijland, Heeg en Witmarsum
 • Goed beeld van de lokale sociale kaart, netwerken en activiteiten
  • Zorgdragen voor terugkoppeling met de verwijzer
  • Afstemmen met collega’s sociaal werk en projectleider Welzijn op Recept

 

Functie-eisen Kennis & competenties

 • HBO-diploma sociaal werk met minimaal 2 jaar ervaring als maatschappelijk werker
 • Klantgerichte en dienstverlenende instelling;
 • Analytisch vermogen om de vraag en de behoeften te vertalen naar de verbinding met de buurt of dorp;
 • Enthousiast om vanuit positieve gezondheid de functie invulling te geven; • sociale vaardigheden om een vertrouwensrelatie en een samenwerkingsrelatie op te bouwen, met de hulpvrager en het netwerk;
 • Vaardigheden om iemand te motiveren en te stimuleren om vanuit eigen motivatie te werken aan eigen welbevinden en participatie;
 • Zelfreflectie t.a.v. eigen professioneel handelen;
 • Kennis van positieve gezondheid en de diverse instrumenten om het gesprek te ondersteunen;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Bereid om de training Welzijnscoach te volgen

 

Wat wij bieden

 • Een tijdelijke aanstelling tot en met 31 december 2022 met mogelijkheden tot verlenging.
 • De functie is ingedeeld in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk.
 • Het salaris bedraagt minimaal € 2.780,- en maximaal € 3.961,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Voldoe je (nog) nog niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een lagere functieschaal.
 • Naast leuke collega’s, een organisatie die volop in ontwikkeling is, hebben we ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB).

Klaar voor Sociaal Collectief? Mooi! We kijken uit naar je motivatie en cv. Stuur deze voor 16 september 2022 naar: t.flapper@socoswf.nl. Heb je inhoudelijke vragen? Stel ze aan Trees Flapper, projectleider Welzijn op Recept. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 53492920 of mail aan t.flapper@socoswf.nl

© Stichting Sociaal Collectief