Privacy

Hoe gaan we om met uw gegevens en uw privacy?

Stichting Sociaal Collectief verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels. Persoonsgegevens vertellen iets over jou. Het zijn
gegevens die de stichting in verband kan brengen met je. Het gaat bijvoorbeeld om je naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van je computer of je Burgerservicenummer (BSN).

Op de verwerking van persoonsgegevens is, naast de privacywet- en regelgeving, het privacy-beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân van toepassing.

Als je iets wilt regelen of aanvragen, dan heeft Sociaal Collectief vaak contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres, nodig om goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, hulp voor jongeren of ondersteuning via het Stipepunt kan Sociaal Collectief gevoelige persoonsgegevens van je nodig hebben, zoals financiële en medische gegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens

Het gebruiken van persoonsgegevens noemen we ook wel ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Het hangt van het doel en de taak af welke persoonsgegevens Sociaal Collectief precies verwerkt.

Belang privacy en persoonsgegevens

Sociaal Collectief vindt je privacy belangrijk. Wij beschermen je persoonsgegevens daarom goed. Dit doen wij op basis van:

– de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywet- en regelgeving;
– Het beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân: Privacybeleid 2018-2020.

Meer informatie

Wil je weten welke persoonsgegevens Sociaal Collectief over je heeft vastgelegd? Of wil je een van de andere rechten uitoefenen? Dat kan door een mail te sturen naar: info@sociaalcollectiefswf.nl. Geef alstublieft duidelijk aan wat je verzoek inhoudt. Een medewerker van de stichting neemt dan contact met je op.

© Stichting Sociaal Collectief