Ontmoetingsbrunch Leger des Heils

Op 3 oktober houden we een ontmoetingsbrunch.
Locatie: Worp Tjaardastraat 336 te Sneek
Tijd: 11:30 – 13:00 uur

Opgave via Evert Groendijk kan tot en met 29 september,
Mail: evert.groendijk@legerdesheils.nl
Telefoonnummer: 06-50168560

Kijk op Leger des Heils voor meer activiteiten

© Stichting Sociaal Collectief