Leger des Heils, Diakonaal Platform Sneek, Stichting Present.

© Stichting Sociaal Collectief