Nu Niet Zwanger

Een medewerker van Jong & Mama is getraind als aandachtsfunctionaris voor het programma van de GGD ‘Nu Niet Zwanger’. Het programma gaat over een bewuste keuze maken over het moment van de kinderwens bij jonge gezinnen. De aandachtsfunctionaris van Nu Niet Zwanger kan bij de wens tot uitstel van de kinderwens met de moeders meedenken en informatie geven over anticonceptie en hen begeleiden bij het realiseren van hun keuze voor geschikte anticonceptie.

Adres: Locatie So&Co, Gonggrijpstraat 52, Sneek.
Contactpersoon: Barbara Wijbenga, 06-52790630 b.wijbenga@socoswf.nl

 

© Stichting Sociaal Collectief