#Meedoen

De #Meedoenbalie is een project dat Sociaal Collectief samen met het AZC in Sneek uitvoert.

#Meedoen heeft als doel dat bewoners van het AZC in Sneek, die een verblijfsvergunning hebben, zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat kan door vrijwilligerswerk te doen bij een plaatselijke organisatie of instelling of, door aan te sluiten bij lokale ontmoetingsplekken en andere activiteiten. Nieuwkomers kunnen dan sneller integreren, de Nederlandse taal leren en in de buurt sociale contacten opdoen.

Wil je als organisatie of bedrijf nieuwkomers een kans geven om ervaring op te doen en hun Nederlands te oefenen?
Bel of mail voor meer informatie en contact met
Ruben van der Goot
06 – 46 23 40 63
r.vandergoot@socoswf.nl

© Stichting Sociaal Collectief