Sosjaal en Sûn

Iedereen die 75 jaar is of ouder en die in de regio Wommels, Witmarsum, Bolsward en Makkum woont, wordt uitgenodigd voor een huisbezoek. Vrijwilligers gaan in gesprek over onderwerpen zoals buren, familie, hobby’s, horen en zien, wonen. Wat is voor de bewoner belangrijk? Waar is hij of zij tevreden over? En wat zou beter kunnen? Als de oudere iets wil verbeteren, kan de vrijwilliger behulpzaam zijn bij het vinden van het juiste aanbod.

Reacties van ouderen die mee hebben gewerkt aan proefgesprekken variëren van “er werd echt naar me geluisterd”, “confronterend hoe mijn leven er nu uit ziet”, “dit is mijn leven” tot “ik wil mijn leven niet uitdrukken in een cijfer”.

Door een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, lokale dorpsraden, verenigingen en private partners kan er meer en beter gesignaleerd worden. Er ontstaat meer kennis over het lokale aanbod op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bewegen en vrijwillige inzet en er wordt actief toegeleid naar dit aanbod. Hierdoor maken meer ouderen gebruik van deze activiteiten. Ook intern is er verbinding, bijvoorbeeld met mantelzorgondersteuning, Stipepunt, papierwinkel, klussendienst, ‘bakje in de buurt’, UP!, Dag!enDoen! en de buurttafels.

Sosjaal en Sûn werkt samen met de thuiszorg, het gebiedsteam, huisartsenpraktijken zodat zij ouderen kunnen wijzen op dit huisbezoek. Belangrijk is natuurlijk dat iedereen weet wat er te doen is in de dorpen en wijken.

Voor meer informatie of contact:

Gerda Muller, coördinator preventieve huisbezoeken
g.muller@socoswf.nl / 06 25717156

Margriet Groenveld, coördinator preventieve huisbezoeken
m.groenveld@socoswf.nl / 06 11777930

Meer informatie over het project Sosjaal en Sûn vindt u hier:

 

Afsluitende bijeenkomst Sosjaal en Sûn op 23 juni 2022

Het project Sosjaal en Sûn is op 23 juni afgerond met een bijeenkomst over het waardeerperspectief voor ouderen en het presenteren van de resultaten na 1,5 jaar project. Het project is afgerond, maar de werkzaamheden die daarbinnen zijn ontwikkeld gaan gewoon door. Het gaat dan om de preventieve huisbezoeken voor ouderen van 75 jaar en ouder, de samenwerking met huisartsenpraktijken en thuiszorg voor signaleren en doorverwijzen, het werken met de app Dag!enDoen! en het verder bouwen aan het netwerk.

Presentaties, publicaties en pers vindt u hieronder:

 

© Stichting Sociaal Collectief