De verwendag Leger des Heils

Op donderdag  5 oktober ben je welkom voor De verwendag.
Locatie: Worp Tjaardastraat 336 te Sneek
Tijd: 10:00 – 15:00 uur

Opgave via Froukje Okkema kan tot en met 1 oktober.
Mail: froukje.okkema@legerdesheils.nl
Telefoonnummer: 06-15492273

Kijk op Leger des Heils voor meer activiteiten

© Stichting Sociaal Collectief