Sociaal Raadsvrouw

De Sociaal Raadsvrouw geeft informatie, advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van onder andere financiën, uitkeringen, belastingen, huisvesting, werk, familierecht, consumentenzaken en armoedebestrijding. Ook kan de Sociaal Raadsvrouw ondersteuning bieden bij het voeren van een klachten of bezwaarprocedure. Ze helpt u als het gaat om uw rechten en plichten en kan u zo nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.

De Sociaal Raadsvrouw in Súdwest-Fryslan is Marjo Huisman
Mail: m.huisman@sociaalcollectiefswf.nl
Telefoon: 06 25 71 70 37

© Stichting Sociaal Collectief