Wie is wie

Even voorstellen

Het huidige team van St. Sociaal Collectief bestaat op dit moment uit zeven mensen. Het team is
echter nog volop in ontwikkeling en binnenkort zal het team nog een aantal nieuwe collega’s verwelkomen.


Jannie de Vries, Directeur – bestuurder

“onze opdracht is aansluiten bij wat er leeft, wat mensen zelf kunnen en wat ze willen veranderen”

Ervaring: van maatschappelijk werker in een achterstandswijk tot manager in de jeugdzorg en manager in een brede welzijnsorganisatie in de kop Van Noord Holland.

j.devries@sociaalcollectiefswf.nl
06 11 77 79 63


Margriet Groenveld

“lear fan juster, dream fan moarn mar libje hjoed!”

Ervaring: Na mijn afstuderen (opbouwwerk) aan de NHL in Leeuwarden ben ik tot 2017 in het ouderenwerk werkzaam geweest. Eerst in Drachten daarna in Bolsward. In al die jaren heb ik veel verschillende zaken gedaan, variërend van begeleiding vrijwilligers tot opzetten van een woonvorm. Verder veel affiniteit met het platteland, het thema mantelzorg en ik vind het belangrijk de samenwerking met verschillende partijen rond een thema te  zoeken.

m.groenveld@sociaalcollectiefswf.nl
06 11 77 79 30


Jos van Oostrum

 “Always be yourself, unless you can be superman, then always be superman!”

Ervaring: Ooit begonnen als jonge opbouwwerker in Leeuwarden; en na een aantal jaren jongerenwerk de stap gemaakt naar een sociaal wijkteam als sociaal werker. Jarenlang was Leeuwarden mijn werkgebied, maar in januari stapte ik de stadsgrens over en ben ik sindsdien werkzaam bij Sociaal Collectief in Bolsward en omgeving in de gemeente Súdwest-Fryslân”

j.vanoostrum@sociaalcollectiefswf.nl
06 25 71 70 93


Mirjam Krop

“De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent”

Ervaring: van kinderwerker op kinderbouwspeelplaats jeugdland in Hoofddorp tot sociaal werker bij Amaryllis in Leeuwarden. Met daartussenin ervaring in het jongerenwerk, de maatschappelijke opvang en het opbouwwerk door heel Nederland en daarbuiten. Opgegroeid in Friesland en nu weer aan de slag in deze prachtige provincie!

m.krop@sociaalcollectiefswf.nl
06 13 32 43 55


Sabine Mozes

“It is important to remember that we all have magic inside us”

Ervaring: begonnen als jongerenwerker die meidenavonden en kinderdisco’s organiseerde naar sociaal werker met ervaring in jongerenwerk, samenlevingsopbouw en opvoedingsondersteuning. Tot voor kort voornamelijk in Sneek maar nu werkzaam in het prachtige buitengebied van Sudwest Fryslan.

s.mozes@sociaalcollectiefswf.nl
06 46 08 52 36


Barbara Wijbenga

“ Welzijn is je ‘senang’ voelen met jezelf, op welke plek of onder welke omstandigheden je ook bent. ”

Ervaring: van basisschoolleerkracht in een achterstandswijk in de stad tot sociaal werker in de wijk met ervaring in opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering, jeugdhulpverlening, begeleiding vrijwilligers, maatschappelijke begeleiding statushouders en mantelzorg. Tussentijds nog een uitstapje gemaakt naar het Centrum voor Jeugd en Gezin en gewerkt in een gebiedsteam van een gemeente, om toch weer terug te keren naar de sector waar mijn hart sneller van gaat slaan! Welzijn!

b.wijbenga@sociaalcollectiefswf.nl
06 52 79 06 30


Idzard Pruiksma

Ervaring: van 2008 tot 2011 ben ik jongerencoach/gymleraar en woonbegeleider geweest bij Stichting Wyldemerk. Dit was een campus voor jongeren met complexe problematiek. Na een uitstapje als gymleraar op een speciaal onderwijs school in Bonaire ben ik aan het werk gegaan als Buurtsportcoach in de gemeente Súdwest Fryslân. Hier hield ik mij veel bezig met sport, weerbaarheid en jongeren binnen de gemeente.

i.pruiksma@sociaalcollectiefswf.nl
06 30 56 40 20