In de wijk

Het jongerenwerk van Sociaal Collectief is actief op plekken waar jongeren zijn. Dit noemen we ambulant jongerenwerk. We zijn actief in verschillende buurten en wijken in Sneek en Bolsward, op scholen, maar ook op (grootschalige) activiteiten en in de keten in het buitengebied. Het ambulante jongerenwerk heeft vooral een preventieve taak. We leggen contact met de jongeren en hun omgeving en brengen de signalen in kaart. Waar nodig pakken we de signalen op met de jongeren en/of onze netwerkpartners. Bij overlast gaan we ook in gesprek met de jongeren en/of ouders.

Het jongerenwerk neemt ook deel aan het JOS –overleg (Jongeren Op Straat) Hier worden alle overlastmeldingen besproken. Bij het JOS –overleg zitten onder andere de gemeente, politie, handhaving, GGD, VNN en de buurtsportcoaches aan tafel. In dit overleg worden de overlastsituaties besproken en wordt er gezamenlijk gekeken hoe we de overlast kunnen oplossen samen met de jongeren en/of ouders.

© Stichting Sociaal Collectief