Wijkplatforms Sneek

De wijkplatforms in Sneek hebben iedere maand hun eigen overleg , daarnaast een breed wijkplatformoverleg met de wijk en een bestuurlijk overleg met de wethouder. Zij treffen elkaar regelmatig. Alle deelnemers zijn er over eens dat het goed is om elkaar te blijven zien om vooral van elkaar te kunnen leren:

  • Hoe houd je verbinding met de wijkbewoners, je achterban?
  • Hoe kom je aan nieuwe (geschikte) vrijwilligers en hoe zorg je dat zij blijven?
  • Hoe vraag je subsidie aan voor wijkactiviteiten?

Zomaar drie vragen die interessant zijn om met elkaar te bespreken. Sociaal Collectief wil graag een nieuwe draai geven aan de bijeenkomsten en heeft dit jaar een Speeddate-avond georganiseerd.

Ben je lid van een wijkpanel, wijkplatform of een wijkvereniging en wil je je opgeven voor deze avond? Of wil je je opgeven als vrijwilliger?

Mail of bel dan met Mirjam Krop : m.krop@sociaalcollectiefswf.nl of 06 13 32 43 55

© Stichting Sociaal Collectief