Alzheimer Café

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten krijgen informatie over dementie en kunnen ideeën en ervaringen uitwisselen. De sfeer is informeel en gemoedelijk, net als in een gewoon café.

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek en verrassende ontmoetingen. Iedere bijeenkomst heeft een inspirerend, informatief en soms confronterend thema. Voorbeelden zijn: Wat is dementie eigenlijk? Diagnose dementie, wat nu? Wat betekent dementie voor de partner? Waar kan ik terecht voor hulp en ondersteuning?

 

Alzheimer Café Súdwest

Locatie: De Klink, Ds. Tinholtstraat 1 Koudum.

Iedere eerste dinsdag van de maand.

 

Alzheimer Café Sneek

Locatie: Wijkgebouw De Schuttesheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A Sneek.

Iedere derde dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus.
Het Alzheimer Café is geopend van 19.30-21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerda Muller: tel. 06-25717156 of g.muller@alzheimervrijwilligers.nl.

Meer informatie over dementie en het Alzheimer Café kunt u vinden op: alzheimer-nederland.nl

© Stichting Sociaal Collectief